فروش ویژه
قیسی ویژه
قیسی ویژه
برگه
190,000 تومان
فروش ویژه
برگه زردآلو
برگه زردآلو
برگه
140,000 تومان
فروش ویژه
خلال بادام درختی
فروش ویژه
خلال پسته
خلال پسته
آجیل
650,000 تومان
فروش ویژه
انجیر ویژه استهبان
فروش ویژه
10%
آجیل مخلوط مخصوص
آجیل مخلوط مخصوص
آجیل مخلوط
360,000 تومان 400,000 تومان
فروش ویژه
10%
آجیل چهار مغز ویژه
آجیل چهار مغز ویژه
آجیل مخلوط
360,000 تومان 400,000 تومان
فروش ویژه
کشمش مویز ویژه
فروش ویژه
تخمه هندوانه
تخمه هندوانه
تخمه
160,000 تومان
فروش ویژه
تخمه کدو گوشتی
فروش ویژه
تخمه جابانی ویژه
فروش ویژه
فندق با پوست ایرانی
فروش ویژه
5%
مغز فندق ایرانی
مغز فندق ایرانی
مغز فندق
437,000 تومان 460,000 تومان
فروش ویژه
مغز گردو ایرانی ویژه
فروش ویژه
بادام زمینی آستانه
فروش ویژه
5%
مغز بادام ایرانی ویژه
مغز بادام ایرانی ویژه
بادام درختی
427,500 تومان 450,000 تومان
فروش ویژه
5%
پسته اکبری ویژه
پسته اکبری ویژه
پسته اکبری
418,000 تومان 440,000 تومان