آجیل

فروش ویژه
10%
آجیل چهار مغز ویژه
آجیل چهار مغز ویژه
آجیل مخلوط
360,000 تومان 400,000 تومان
فروش ویژه
تخمه کدو گوشتی
فروش ویژه
مغز گردو ایرانی ویژه
فروش ویژه
5%
پسته اکبری ویژه
پسته اکبری ویژه
پسته اکبری
418,000 تومان 440,000 تومان
فروش ویژه
خلال بادام درختی
فروش ویژه
خلال پسته
خلال پسته
آجیل
650,000 تومان
فروش ویژه
انجیر ویژه استهبان
فروش ویژه
10%
آجیل مخلوط مخصوص
آجیل مخلوط مخصوص
آجیل مخلوط
360,000 تومان 400,000 تومان